ACADEMIC CONSULTING szkolenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i podmiotów gospodarczych

Nowoczesny urzędnik, sprawny urząd. Wykształcony pracownik, sprawna firma

ACADEMIC CONSULTING szkolenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego administracji rządowej i podmiotów gospodarczych

Funkcjonalność państwa mierzona jest za pośrednictwem działania jego organów, urzędów i urzędników. To w urzędach, poprzez zatrudnione tam osoby, obywatel ma "kontakt" z państwem i może doświadczyć deklaratywnej bądź rzeczywistej jego sprawności, przejrzystości i przyjaznego działania. Dlatego ważne jest by pracownicy urzędów rozumieli i nauczyli się właściwie wypełniać swoją misję wobec państwa i społeczeństwa. Rolą pracodawcy zaś jest zwrócenie szczególnej uwagi na to, by zatrudniać ludzi kompetentnych, wykształconych, odpowiedzialnych z określoną wrażliwością społeczną. Inwestycja w pracownika to nie tylko, pewność, że zdobędzie on dodatkowe kwalifikacje, ale także idealna możliwość zaszczepienia motywacji do osobistego rozwoju przekładającego się na rozwój i funkcjonowanie całego urzędu. Inwestując w kadry kształtujemy nowy, pozytywny wizerunek urzędu, który jest w stanie sprostać zadaniom na miarę XXI wieku.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom, jakie stoją przed urzędami publicznymi i pracownikami samorządowymi, firma ACADEMIC CONSULTING organizuje szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria w następujących obszarach tematycznych:

- status prawny pracownika samorządowego,
- obowiązki i uprawnienia radnego,
- prawo administracyjne,
- zamówienia publiczne,
- finanse publiczne,
- rachunkowość budżetowa,
- ochrona środowiska (Natura 2000),
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- ratownictwo medyczne,
- szkolenia specjalne


ACADEMIC CONSULTING prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i podmiotów gospodarczych przede wszystkim na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Szkolenia odbywają się w siedzibie instytucji zamawiającej bądź w innych obiektach wskazanych przez zainteresowane strony.

W koszt szkolenia wliczone są materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, zaświadczenia o przebytym szkoleniu.

ACADEMIC CONSULTING współpracuje z najlepszymi specjalistami i trenerami co jest gwarantem merytorycznych szkoleń na wysokim poziomie dydaktycznym.

Katalog szkoleń ma charakter otwarty; mając na uwadze różnorodność, złożoność i specyfikę obszarów działania jednostek, samorządu terytorialnego ACADEMIC CONSULTING może zorganizować szkolenia, warsztaty, seminaria bądź konsultacje na zagadnienia zaproponowane przez zainteresowaną instytucję.

Pomagamy samorządom i instytucjom administracji publicznej w projektowaniu szkoleń

ACADEMIC CONSULTING nie jest płatnikiem podatku vat

tel. kom. +48 601 055 810

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.